1

دستگاه تصفیه آب Fundamentals Explained

buzzu036bny2
از این روش ها برای جداسازی مواد آلی، املاح محلول در آب و تولید آب خالص استفاده می شود. سیستم های الترافیلتراسیون دون پمپ و مخزن هستند که در مدل های سه مرحله ای، چهار مرحله ای، پنج مرحله ای، شش مرحله ای، هفت مرحله ای و هشت مرحله ای https://tasfiehmarket.com/product-category/water-purifier/

Comments

    HTML is allowed

Who Upvoted this Story